O projektu

Projekt Elektronicko-Biomedicínská kooperace je přeshraničním projektem Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) a Fachhochschule Technikum Wien (FHTW) v Rakousku. Nosným pilířem projektu je spolupráce VŠPJ a FHTW na řešení společných vědecko-výzkumných úkolů, zaměřených na biomedicínské inženýrství, elektroniku, zpracování signálů a akustiku, a také spolupráce při výuce a vzdělávání studentů. Projekt je spolufinancován z Evropských rozvojových fondů.

Výchozí situace a zdůvodnění projektu
Cíle projektu
Cílové skupiny
Výstupy projektu
Milníky projektu
Financování projektu