Cíle projektu

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • podpořit další rozvoj vědecko-výzkumných aktivit v příhraničních regionech, vytvořit vzájemně se doplňující partnerství
 • prostřednictvím vědecko-výzkumné činnosti na vysokých školách zvýšit odbornou úroveň akademických pracovníků, zvýšit úroveň a aktuálnost výuky
 • rozšíření portfolia studijních oborů partnerů, zvýšení atraktivity technických studií
 • využití výsledků aplikovaného výzkumu v praxi v obou regionech
 • spolupráce s externími odborníky mnoha odvětví
 • upevnit vzájemné odborné i osobní vztahy prostřednictvím společných aktivit, překračujících hranice a propojujících příhraniční oblasti ve vědecko-výzkumné sféře
 • vybudovat základ pro další spolupráci

Fachhochschule Technikum Wien

 • prohloubit a zajistit know-how v oblasti plicní ventilace (SPHJV) včetně vývoje odpovídajících testovacích systémů
 • další rozvoj aktivních testů vedoucích k prototypu modelu jako alternativní metody oproti pokusům na zvířatech
 • podpora vysokoškolské spolupráce s partnerem, zvýšení kvalifikace pedagogů a výzkumného personálu
 • posílení regionálního hospodářství, otevření dodatečných perspektiv pro studenty v multiplurálním prostředí, vypracování témat orientovaných na budoucnost
 • realizace dlouhodobých vědecko- výzkumných strategií na FHTW
 • podpora interkulturního dialogu, zvýšení synergií ve všech jmenovaných oblastech
 • obohacení regionu o nové pracovní příležitosti, zakládání nových firem absolventy

Domů