Financování projektu

Plánovaný rozpočet
Plánované personální výdaje: 329.937,- EUR
Plánované věcné a externí výdaje: 161.399,- EUR
Investice: 185.740,- EUR
Celkové způsobilé výdaje: 677.076,- EUR

Financování projektu
Celkové financování z veřejných prostředků: 677.076,- EUR
ERDF financování: 575.514,- EUR
Celkové národní veřejné zdroje: 101.562,- EUR

Domů