Stav projektu

MilníkMěsíc
1.1 (Spolupráce a Stud. Platforma)
1.2 (Webová komunikační platforma)
1.3 (Výzkumná infrastruktura na VŠPJ)
2.1 (Simulační HW & SW)
2.2 (HW a SW rámec pro záznam)
3.1 (Výzkum potřeb specifických skupin uživatelů)
3.2 (Společné zhodnocení zkušeností...)
4.1 (O2 & CO2 management)
4.2 (Akustická analýza SHFJV)
5.1 (Adaptace aktuálního modelu plic)
5.2 (Duplikování a paralelní provoz modelů...)
5.3 (Měření aerosolů pomocí plicního modelu)
6.1 (Administrativa / Kontroling)
6.2.(Gendermainstreaming a diverzifikace)
6.3 (Public Relations & diseminace)
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

Oproti původnímu harmonogramu byl projekt prodloužen o šest měsíců do 30. dubna 2014. Prodloužení se týkalo především milníků 2.2, 5.1 a 5.2.

 

Milník 1 (do 31.10.2011)
1.1 Spolupráce VŠPJ a FHTW při zřizování personální platformy přesahující rámec školy
1.2 Spolupráce VŠPJ a FHTW při zřizování vývojové a komunikační platformy na bázi internetu.
1.3 Instalace výzkumné infrastruktury na VŠPJ.

Milník 2 (do 31.10.2011)
S využitím know-how a praktických zkušeností FHTW bude na VŠPJ navržen:
2.1 HW a SW rámec pro simulaci, měření a analýzu medicínských, elektronických a akustických systémů.
2.2 HW a SW rámec pro záznam, analýzu a zpracování signálů z různých zdrojů.

Milník 3 (do 31.10.2013)
3.1 Výzkum potřeb specifických skupin uživatelů (zdravotníci, senioři apod.), týkající se optimálního vjemu zvuku. VŠPJ provede návrh a vyhodnocení experimentu; FHTW zajistí realizaci v praxi.
3.2 Společné zhodnocení zkušeností FHTW s monitorováním a predikcí stavu medicínských a biologických systémů na bázi signálů z různých zdrojů, další výzkum tématu na VŠPJ.

Milník 4 (do 31.5.2013)
4.1 Laboratorní verifikace nově vytvořeného managementu O2 & CO2, klinická verifikace managementu v nemocniční praxi. FHTW zajistí za spolupráce VŠPJ návrh a realizaci experimentu; VŠPJ provede vyhodnocení výsledků.
4.2 Akustická analýza a úpravy zařízení pro plicní ventilaci (SHFJV). Provede VŠPJ s nezbytnou podporou FHTW.

Milník 5 (do 31.10.2013)
Za spolupráce obou partnerů bude provedeno:
5.1 Adaptace aktuálního modelu plic, srovnávací studie s jinými etablovanými modely plic.
5.2 Duplikování a paralelní provoz modelů v reálném čase.
5.3 Měření aerosolů pomocí plicního modelu.

Milník 6 (do 31.10.2013)
Po celou dobu projektu bude oběma partnery zajišťována:
6.1 Administrativa / Kontroling
6.2.Gendermainstreaming a diverzifikace
6.3 Public Relations & diseminace