Výchozí situace a zdůvodnění projektu

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) vznikla v roce 2005. Přes dobré zkušenosti s pedagogickou činností zatím na VŠPJ chybí výraznější orientace na vědecko-výzkumné aktivity; tyto jsou přitom nezbytnou podmínkou osobního rozvoje akademických pracovníků, prohlubování vlastního know-how školy, a tím i zvyšování odborné úrovně výuky a atraktivity školy. Realizací projektu na VŠPJ vznikne infrastruktura pro výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství, elektroniky, zpracování signálů a akustiky; spoluprací se zahraničním partnerem a vzájemnou výměnou know-how při řešení výzkumného úkolu dojde jednak k naplnění výše uvedených cílů, jednak k navázání cenných kontaktů s odborníky. Projekt bude mít pozitivní vliv na akademické pracovníky a studenty obou škol; výsledky výzkumu v laboratoři zpracování signálů budou aplikovatelné v medicínské a technické praxi v obou regionech.

Fachhochschule Technikum Wien

V projektu MA27 04-06 podporovaném městem Vídeň byla v letech 2006-2009 na FH Technikum Wien instalována laboratoř pro umělé dýchání, kde byl vyvinut spontánně dýchající model plic, který mimo jiné simuluje patologické klinické obrazy nemoci. S univerzitou Vídeň (aerosolová fyzika, biofyzika a fyz. životního prostředí) byl dále zřízen multi-beam-single-particle spektrometr. Laboratoř je pevně integrována do průběhu studií v úzké spolupráci s Lékařskou fakultou Wien a jejím centrem pro biomed. techniku a fyziku, jakož i s Institutem Ludwika Bolzmanna (důležitá témata:srdeční krevní oběh, funkční elektrostimulace, biomechanika, umělé dýchání, všeobecná biomed. přístrojová technika). Tento projekt slouží k posílení spolupráce, s následným dalším prohloubením poznatků, pokračováním a propojením úspěšných výzkumných aktivit a podporou významu paralelně probíhajícího EFRE projektu SOP.

Domů