Výstupy projektu

 • zřízení experimentálních laboratoří na VŠPJ, posílení vědecko-výzkumných aktivit v regionu a to především v oblastech biomedicínského inženýrství, elektroniky, zpracování signálů a akustiky
 • zprovoznění instalovaného HW a SW, jeho aplikace ve výzkumné praxi
 • návrh, ověření a aplikace výzkumných metod souvisejících s úkoly výzkumu
 • reciproční zapojení akademických pracovníků VŠPJ a FHTW do výzkumných a pedagogických aktivit partnera, vzájemné stáže odborníků na partnerském pracovišti, výměna know-how
 • aktivní účast partnerů na společného výzkumu
 • vzájemná výměna odborníků, obohacení regionu o zahraniční zkušenosti a specializované know-how
 • vývoj plicního modelu jako nové metody pro testování medicínských zařízení
 • vzájemná kooperace při vývoji nových technologií, stimulace regionální ekonomiky pomocí nových možností pro výrobu specializovaných zařízení
 • diseminace projektu posílí zájem středoškolských studentů o mezikulturní dialog
 • společné publikace a účasti na mezinárodních konferencích, prezentující výsledky společného výzkumu
 • vytvoření pevnější sítě vztahů mezi akademickými pracovníky, zvýšení kvality výuky zapojením studentů do inovativních sub-projektů
 • vybudované vztahy mezi VŠPJ a FHTW bude možné s výhodou využít jako základ pro další rozšiřování přeshraniční spolupráce

Domů